Проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба №10 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в едно с мотиви към него

Файлове:

Motivi_Naredba_10_YYY.pdf Motivi_Naredba_10_YYY.pdf

Proekt_Naredba10_YYY.pdf Proekt_Naredba10_YYY.pdf

https://www.livechatalternative.com/