Проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба №10 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в едно с мотиви към него

Файлове:

proekt naredba 10 i motivi_.pdf proekt naredba 10 i motivi_.pdf

https://www.livechatalternative.com/