ПРОЕКТ ЗА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №6 ЗА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ И РЕКЛАМНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД (Приета с Решение №128/25.04.2008 г. на ОбС-Свиленград)

Файлове:

Proekt_Izm_Nar_6 .pdf Proekt_Izm_Nar_6 .pdf

motivi.pdf motivi.pdf

https://www.livechatalternative.com/