ПРОЕКТ ЗА ОТМЯНА НА НАРЕДБА №17 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД И ПРИЕМАНЕ НА НОВА НАРЕДБА №17 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ В ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

Файлове:

MOTIVI Наредба 17.pdf MOTIVI Наредба 17.pdf

Proekt NAREDBA 17-NOVA SVILENGRAD.pdf Proekt NAREDBA 17-NOVA SVILENGRAD.pdf

https://www.livechatalternative.com/