Проект на Общинска програма за намаляване риска от бедствия 2022-2025 год.

Файлове:

Програма за намаляване на риска от бедствия 2022-2025 год. Програма за намаляване на риска от бедствия 2022-2025 год.

Приложение № 1 -  Оценка на риска Приложение № 1 - Оценка на риска

Приложение № 2 - Оперативни цели и дейности за периода 2022-2025 год. Приложение № 2 - Оперативни цели и дейности за периода 2022-2025 год.

https://www.livechatalternative.com/