Проект ИСУН - BG16M1OP002-2.009-0076 ,,Въвеждане на добра практика в община Свиленград по пътя към нулеви отпадъци"

Проект ИСУН - BG16M1OP002-2.009-0076  ,,Въвеждане на добра практика в община Свиленград по пътя към нулеви отпадъци

Файлове:

Прессъобщене начална пресконференция Прессъобщене начална пресконференция

Презентация Презентация

Информация за проекта Информация за проекта

Напредък по проекта м.Ноември Напредък по проекта м.Ноември

Напредък по проекта - м.Януари Напредък по проекта - м.Януари

Напредък по проекта м.Февруари Напредък по проекта м.Февруари

https://www.livechatalternative.com/