Проект ИСУН - BG16M1OP002-2.009-0076 ,,Въвеждане на добра практика в община Свиленград по пътя към нулеви отпадъци"

Проект ИСУН - BG16M1OP002-2.009-0076  ,,Въвеждане на добра практика в община Свиленград по пътя към нулеви отпадъци

Файлове:

Презентация Презентация

Прессъобщене начална пресконференция Прессъобщене начална пресконференция

Информация за проекта Информация за проекта

https://www.livechatalternative.com/