Публични регистри и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА РЕШЕНИЕ №629/28.07.2021Г. НА ОБС - СВИЛЕНГРАД

Председателят на Общински съвет - Свиленград уведомява всички заинтересовани лица, че с Решение №629/28.07.2021г. на ОбС - Свиленград е потвърдено Решение №591/30.06.2021г. на ОбС - Свиленград с което е  отменено Решение №396/27.01.2021г. на ОбС - Свиленград, с което бе определена Автогара " Бойдеви"  - гр. Свиленград, ул. " Сан Стефано" №1А за…

На основание чл.22, ал.2, изречение второ от ЗМСМА председателя на ОбС- Свиленград съобщава,че на основание чл.45, ал.4, изр. 2, пред.1,от ЗМСМА Областният управител на Хаскожвска област е върнал за ново разглеждане Решение №591/30.06.2021г. на ОбС - Свил

На основание чл.22, ал.2, изречение второ от ЗМСМА председателя на ОбС- Свиленград съобщава,че на основание чл.45, ал.4, изр. 2, пред.1,от ЗМСМА Областният управител на Хаскожвска област е върнал за ново разглеждане Решение №591/30.06.2021г. на ОбС - Свиленград. С оглед нормата на чл.45, ал.7 от ЗМСМА върнатият за ново обсъждане акт…

Предложение за приемане на решение от ОБС - Свиленград за произвеждане на местен референдум

Предложение №1 внесено с ВДЗ№339/23.12.20г. относно: Приемане на решение от ОБС - Свиленград, мандат 2019-2023г. за произвеждане на местен референдум в общ. Свиленград, свързан с постъпило искане за определяне на автогара в гр. Свиленград за начална, междинна и крайна спирка за автобусни линии по маршрутите на движение на автобуси, обслужващи…

https://www.livechatalternative.com/