На основание чл.22, ал.2, изречение второ от ЗМСМА председателя на ОбС- Свиленград съобщава,че е подадена жалба от " Автотранспорт Свиленград" АД против Решение №396/27.01.2021г. на Общински съвет - Свиленград

Файлове:

vgm-45.pdf vgm-45.pdf

https://www.livechatalternative.com/