На основание чл.22, ал.2, изречение второ от ЗМСМА председателя на ОбС- Свиленград съобщава,че на основание чл.45, ал.4, изр. 2, пред.1,от ЗМСМА Областният управител на Хаскожвска област е върнал за ново разглеждане Решение №591/30.06.2021г. на ОбС - Свил

Файлове:

https://www.livechatalternative.com/