Предложение за приемане на решение от ОБС - Свиленград за произвеждане на местен референдум

Предложение №1 внесено с ВДЗ№339/23.12.20г. относно: Приемане на решение от ОБС - Свиленград, мандат 2019-2023г. за произвеждане на местен референдум в общ. Свиленград, свързан с постъпило искане за определяне на автогара в гр. Свиленград за начална, междинна и крайна спирка за автобусни линии по маршрутите на движение на автобуси, обслужващи автобусни линии по маршрутни разписания от републиканска, областна и общинска траспортна схема. Вносители: Христо Коларов, Стамо Димитров, Георги Илиев и Диана Василева. Настоящото съобщение с ВДЗ№339/23.12.20г. с предложение за местен референдум е заведено в публичния регистър по чл.27, ал.5 от ЗПУГДВМС и е публикувано на 30.12.20г. на ел. сайт на общ. Свиленград в раздел - Актуално, под раздел - Съобщения

Файлове:

https://www.livechatalternative.com/