Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО на План за интегрирано развитие на общ. Свиленград за периода 2021-2027г.

Файлове:

vgm-122.pdf vgm-122.pdf

https://www.livechatalternative.com/