Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за Проект за изменение на ПУП-ПР за създаване на нов кв.401, включващ УПИ I-за парк в гр. Свиленград

Файлове:

https://www.livechatalternative.com/