Разписание на градските автобусни линии

ДНИ ОТ СЕДМИЦАТА

СВИЛЕНГРАД-ЖП ГАРА

ЖП ГАРА-СВИЛЕНГРАД

ПОНЕДЕЛНИК-НЕДЕЛЯ

04:00; 06:10; 07:00; 7:40; 09:30; 11:00; 12:25; 13:15; 14:30; 15:20; 17:00; 17:45; 18:40; 20:00; 21:10; 22:00

05:30, 06:35, 07:20, 08:20, 09:55, 11:30,12:50, 13:40, 14:55, 15:50, 17:25, 18:05, 19:25, 20:30, 21:35, 22:42

Измененията влизат в сила от 12.07.2022г.

Подчертаните часове на тръгване обслужват разписанието за движение на БДЖ "Пътнически превози"

https://www.livechatalternative.com/