Разписание на градските автобусни линии

ДНИ ОТ СЕДМИЦАТА

СВИЛЕНГРАД-ЖП ГАРА

ЖП ГАРА-СВИЛЕНГРАД

ПОНЕДЕЛНИК-НЕДЕЛЯ

04:50, 06:20, 07:10, 07:55 , 09:30, 11:00, 12:30, 13:35, 14:30, 15:30, 17:00, 17:40, 18:40, 19:50, 21:10, 22:00

05:30, 06:45, 07:30, 08:20, 09:50, 11:30,13:10, 13:55, 15:10, 16:40, 17: 25, 18:05, 19:00, 20:25, 21:30, 22:20

Измененията влизат в сила от 15.12.2019г.

https://www.livechatalternative.com/