Разписание на междуселищните автобусни линии

МЕЖДУСЕЛИЩНО  РАЗПИСАНИЕ ПРЕВОЗВАЧ „БОЙДЕВИ“ ЕООД СВИЛЕНГРАД

НАПРАВЛЕНИЕ ДНИ ОТ СЕДМИЦАТА ЧАС НА ТРЪГВАНЕ
СВИЛЕНГРАД-КАПИТАН АНДРЕЕВО ДЕЛНИЧНИ ДНИ 06.15; 14.00; 17.20
СВИЛЕНГРАД-КАПИТАН АНДРЕЕВО ПРАЗНИЧНИ И ПОЧИВНИ ДНИ 09.00; 14.00; 17.20
СВИЛЕНГРАД-СИВА РЕКА ДЕЛНИЧНИ ДНИ 06.00; 17.20
СВИЛЕНГРАД-СИВА РЕКА ПРАЗНИЧНИ И ПОЧИВНИ ДНИ 09.15; 17.20
СВИЛЕНГРАД-МОМКОВО ЕЖЕДНЕВНО 06.20; 14.00/този час е само през учебната година/; 17.15
СВИЛЕНГРАД-СТУДЕНА ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО СЪБОТА 07.10; 13.30; 17.20
  КАТО В ПОНЕДЕЛНИК,СРЯДА И ПЕТЪК АВТОБУСА ВЛИЗА В ДЕРВИШ МОГИА  
СВИЛЕНГРАД-СТУДЕНА НЕДЕЛЯ И ПРАЗНИЧНИ ДНИ 07.10; 14.30
  АВТОБУСА ВЛИЗА В ДЕРВИШ МОГИЛА  
СВИЛЕНГРАД-СЛАДУН ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО СЪБОТА 07.10; 17.20
СВИЛЕНГРАД-СЛАДУН СРЯДА 07,10; 13.30; 17.20
СВИЛЕНГРАД-МАТОЧИНА ПОНЕДЕЛНИК, СРЯДА И ПЕТЪК 07.10; 17.20
СВИЛЕНГРАД-МАТОЧИНА НЕДЕЛЯ И ПРАЗНИЧНИ ДНИ 07.10; 14.20
СВИЛЕНГРАД-РАВНА ГОРА ДЕЛНИЧНИ ДНИ 07.00; 12.40
СВИЛЕНГРАД-РАВНА ГОРА СЪБОТА 07.00; 14.00
СВИЛЕНГРАД-РАВНА ГОРА НЕДЕЛЯ И ПРАЗНИЧНИ ДНИ 07.00; 16.00
СВИЛЕНГРАД-КОСТУР ПОНЕДЕЛНИК, СРЯДА, ПЕТЪК И НЕДЕЛЯ 05.50; 18.00
СВИЛЕНГРАД-МЛАДИНОВО ЕЖЕДНЕВНО 05.50; 13.00; 18.00
СВИЛЕНГРАД-ЛИСОВО ЕЖЕДНЕВНО 07.30; 14.00

МАРШРУТА СВИЛЕНГРАД – КАП.АНДРЕЕВО Е ПРЕЗ ЧЕРНОДЪБ–ГЕНЕРАЛОВО-КАП.АНДРЕЕВО
МАРШРУТА СВИЛЕНГРАД – СИВА РЕКА Е ПРЕЗ ЖП ГАРА-МЕЗЕК-СИВА РЕКА/КАТО В 6.00 Ч. МАРШРУТА Е ЖП ГАРА-СИВА РЕКА-МЕЗЕК
МАРШРУТА СВИЛЕНГРАД – СТУДЕНА Е ПРЕЗ ДПЛПР „ПЪСТРОГОР“-ПЪСТРОГОР-РАЗКЛОН ЗА ЛИСОВО-ЛЕВКА-
РАЗКЛОН ЗА МУСТРАК-РАЗКЛОН ДЕРВИШ МОГИЛА-СТУДЕНА
МАРШРУТА СВИЛЕНГРАД – СЛАДУН Е ПРЕЗ ДИМИТРОВЧЕ-РАЙКОВА МОГИЛА-ЩИТ-ПАШОВО-МИХАЛИЧ-СЛАДУН
МАРШРУТА СВИЛЕНГРАД – МАТОЧИНА Е ПРЕЗ ДИМИТРОВЧЕ-РАЙКОВА МОГИЛА-ЩИТ-ПАШОВО-МИХАЛИЧ-СЛАДУН-МАТОЧИНА
МАРШРУТА СВИЛЕНГРАД – РАВНА ГОРА Е ПРЕЗ МУСТРАК – РАВНА ГОРА
МАРШРУТА СВИЛЕНГРАД – КОСТУР Е ПРЕЗ ДПЛПР „ПЪСТРОГОР“-ПЪСТРОГОР-МЛАДИНОВО-КОСТУР
МАРШРУТА СВИЛЕНГРАД – МЛАДИНОВО Е ПРЕЗ ДПЛПР „ПЪСТРОГОР“-ПЪСТРОГОР-МЛАДИНОВО
МАРШРУТА СВИЛЕНГРАД – ЛИСОВО Е ПРЕЗ ДПЛПР „ПЪСТРОГОР“-ПЪСТРОГОР-ЛИСОВО

https://www.livechatalternative.com/