Решения на Общински съвет - Свиленград от Извънредно заседание №7/09.02.24г.

Файлове:

106 106

107 107

108 108

109 109

110 110

Приложения към Реш_№110 от 09_02_2024 Приложения към Реш_№110 от 09_02_2024

111 111

112 112

113 113

114 114

115 115

https://www.livechatalternative.com/