Решения на Общински съвет - Свиленград от Редовно заседание №3/29.11.23г.

Файлове:

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

Декларация Приложение №1 Декларация Приложение №1

Декларация Приложение №2 Декларация Приложение №2

Декларация Приложение №3 Декларация Приложение №3

37 37

38 38

https://www.livechatalternative.com/