Решения на Общински съвет - Свиленград от Редовно заседание №4/20.12.23г.

Файлове:

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 50

51 51

52 52

53 53

54 54

55 55

56 56

57 57

58 58

59 59

60 60

61 61

62 62

63 63

64 64

https://www.livechatalternative.com/