Сайтът е в процес на обновяване!

Решения на Общински съвет - Свиленград от Редовно заседание №7/28.01.20г.

Файлове:

55.pdf 55.pdf

70.pdf 70.pdf

68.pdf 68.pdf

60.pdf 60.pdf

57.pdf 57.pdf

64.pdf 64.pdf

62.pdf 62.pdf

56.pdf 56.pdf

65.pdf 65.pdf

67.pdf 67.pdf

61.pdf 61.pdf

59.pdf 59.pdf

66.pdf 66.pdf

63.pdf 63.pdf

69.pdf 69.pdf

58.pdf 58.pdf

73.pdf 73.pdf

76.pdf 76.pdf

74.pdf 74.pdf

81.pdf 81.pdf

77.pdf 77.pdf

79.pdf 79.pdf

72.pdf 72.pdf

80.pdf 80.pdf

78.pdf 78.pdf

71.pdf 71.pdf

75.pdf 75.pdf