Сайтът е в процес на обновяване!

Решения на Общински съвет - Свиленград от Редовно заседание №9/24.02.20г.

Файлове:

85.pdf 85.pdf

98.pdf 98.pdf

91.pdf 91.pdf

94.pdf 94.pdf

101.pdf 101.pdf

97.pdf 97.pdf

99.pdf 99.pdf

96.pdf 96.pdf

93.pdf 93.pdf

90.pdf 90.pdf

89.pdf 89.pdf

87.pdf 87.pdf

95.pdf 95.pdf

88.pdf 88.pdf

92.pdf 92.pdf

86.pdf 86.pdf

100.pdf 100.pdf

109.pdf 109.pdf

104.pdf 104.pdf

108.pdf 108.pdf

114.pdf 114.pdf

110.pdf 110.pdf

107.pdf 107.pdf

112.pdf 112.pdf

113.pdf 113.pdf

111.pdf 111.pdf

119.pdf 119.pdf

117.pdf 117.pdf

105.pdf 105.pdf

106.pdf 106.pdf

118.pdf 118.pdf

116.pdf 116.pdf

115.pdf 115.pdf

102.pdf 102.pdf

103.pdf 103.pdf