Клетвата на новия кмет на Свиленград, новите общински съветници и кметове на кметства ще се състои на 11 ноември

Новият кмет на община Свиленград арх. Анастас Карчев,  общинските съветници и кметовете на Студена, Момково, Левка и Капитан Андреево ще положат клетва на  11.11.2019 г., от 14.00 ч. в голямата зала на Общинска администрация.  Първото заседание  на Общинския съвет за мандат 2019-2023 г. е насрочено със заповед на областния управител на Хасково д-р Стефка Здравкова, издадена на основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията, във връзка с чл.23, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. На своето първо заседание общинските съветници ще изберат председател на ОбС- Свиленград.

https://www.livechatalternative.com/