Конкурс за детска рисунка и коледна украса "Вълшебна Коледа" 2023

Конкурс за детска рисунка и коледна украса

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

И

МКБППМН

 

ОРГАНИЗИРАТ

 

КОНКУРС „ВЪЛШЕБНА КОЛЕДА”, 2023

 

РЕГЛАМЕНТ

 

 1. ЦЕЛ

Да се стимулира развитието на младежкото творчество и въображение, да се даде възможност за изява на творческата индивидуалност на децата и младежите. Да се стимулира емоционално-естетическото отношение на децата към българските традиции и обичаи. Да се придаде повече празнично, коледно настроение у децата и в градската среда на Свиленград чрез техните творби.

 

 1. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

В конкурса могат да участват деца и младежи от всички училища, клубове към читалища, ЦСОП и детски градини на територията на община Свиленград.

По време на конкурса участниците ще работят в четири направления.

Всеки ще има възможност да си избере направления – едно или няколко, в които да участва.

Направленията са:

 1. Коледна рисунка.
 2. Коледна играчка/украшение/декорация.
 3. Коледен кът в училище/детска градина.
 4. Украса на коледно дърво от градската среда на Свиленград.

 

 1. ПРИ УЧАСТИЕ ПО НАПРАВЛЕНИЯ 1, 2 и 3:
  1. Материалите и техниките са по избор на авторите.
  2. Формат на рисунките - по избор.

В долния десен ъгъл отпред на всяка рисунка да бъде изписана следната информация: име на автора, възраст, клас, училище/детска градина Коледните играчки/украшения/декорации също да бъдат придружени с надписи на подходящо място.

  1. Срок за изпълнение:

Крайния срок за приключване на работата по конкурса в трите направления е 04.12.2023 г.

До края на деня на посочената дата е необходимо творбите да бъдат подредени в красиво оформени коледни кътове в учебното, детското заведение, където са изработени.

На 05.12.2023 г. комисия, включваща изявени местни художници, ще разгледа и оцени творбите на децата от всички детски градини, а на 06.12.2023 г. – творбите на децата от училищата и ЦСОП.

  1. Класиране:

Ще бъде излъчено 1-во, 2-ро и 3-то място, като класирането в Направления 1 и 2 ще се извърши в четири възрастови групи:

 • Първа група – деца от групите за задължително предучилищно образование на ДГ и ОУ “Хр.Ботев” с. Левка;
 • Втора група – ученици от начален етап /I-IV клас/ на училищата и ЦСОП;
 • Трета група – ученици от среден етап /V-VII клас/ на училищата и ЦСОП;
 • Четвърта група - ученици от гимназиален етап / VIII -XII клас/ на училищата и ЦСОП;

 

По Направление 3 ще бъде излъчено 1-во, 2-ро и 3-то място в две категории:

 • Училище/ЦСОП;
 • Детска градина;

 

 1. ПРИ УЧАСТИЕ ПО НАПРАВЛЕНИЕ 4:
  1. Участниците, които желаят да украсят коледно дърво, е необходимо да заявят участието си на e-mail: [email protected]. В заявката трябва да се съдържа информация за участниците в групата за украсяване /имената, възрастта и учебното заведение на членовете на групата, групата може да е и неформална/.

След регистрираната заявка ще получат предварително направени снимки, придружени с описание на местоположението на определените за украсяване дръвчета от градската среда на Свиленград, между които трябва да направят своя избор.

Дръвчетата, избрани за украсяване, се намират в Градския парк, в Парк „Сухата река”, пред Общинска библиотека и на ул. ”Крайречна”.

  1. Срок на изпълнение:

Украсяването на коледните дръвчета ще се извърши на 03.12.2023 г. (неделя) в удобно за участниците време. Срок за приключване на работата по украсата – 15 ч., след което ще започне оценяването от комисията.

  1. Класиране:

Ще бъдат излъчени победители за 1-во, 2-ро и 3-то място.

 

V.ОБЯВЯВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ И НАГРАЖДАВАНЕ:

На 08.12.2023 г. победителите ще бъдат поканени за награждаване. Награждаването ще се състои на 11.12.2023 г. в 16 ч. пред градското коледно дърво /при неблагоприятни метеорологични условия - в сградата на Общинска администрация /. Всички наградени творби в направление „Коледна рисунка” ще бъдат добавени към коледната украса в сградата на Общинска администрация Свиленград в специална коледна изложба.

 • ще бъдат отличени с грамоти и материални награди.

Най-добрата рисунка от класираните на първо място в трите възрастови групи ще бъде използвана за изработване на коледни картички на Община Свиленград.

 

За допълнителна информация: Дирекция „Хуманитарни дейности” на Общинска администрация Свиленград, на тел. 0379 74 315, 0379 74 329, 0379 74 318, на e-mail: [email protected]. или на страницата на дирекцията във facebook.

https://www.livechatalternative.com/