Сайтът е в процес на обновяване!

Конкурс за първомартенска украса обявиха общината и МКБППМН

Конкурс за първомартенска украса обявиха общината и МКБППМН

ОБЩИНА  СВИЛЕНГРАД

и МКБППМН

Обявяват конкурс:
„Баба Марта бързала, мартенички вързала...”

 

В класическия си вид мартеницата представлява усукани бял и червен конец, най-често вълнени. Цветовете имат строго определен смисъл: червено - кръв, живот; бяло- чистота, щастие. Традицията е на първия ден от март най-старата жена в семейството да връзва на ръцете на децата пресукан бял и червен конец за здраве и против уроки. Мартениците се носят до появата на първото цъфнало дърво или на първата прелетна птица, т. е. до настъпването на пролетта. След това се поставят на дърво или под камък. В последния случай по тях може се гадае. Ако след един месец под камъка има мравки, годината ще е плодородна и удачна. Друг обичай е мартениците, носени до първа пролет, да се завържат след това на клончета от цъфнало дърво или храст. Така на много места в България традиционно се виждат окичени с мартеници дървета и храсти. Друг обичай е мартениците да се носят докато се видят първите щъркели и чак тогава да се закичат на дърво. В някои краища на България с мартеници се окичват и домашните животни и плодните дръвчета. Понякога мартеницата се пуска в най-близката река „че да върви, както тече реката“. Традицията гласи още, че щастие и късмет носи онази мартеница, която ти е подарена. Затова и досега всички окичват на роднините и приятелите си мартеници.

 

І. Цел на конкурса:

  1. Да се формира у подрастващите национално самочувствие, че са наследници и продължители на уникална култура и традиции.
  2. Да се даде възможност за творческа изява.
  3. Да се утвърди и разкрие значението и красотата на мартеницата, като символ на нашата държава.
  4. Да се украси за празника района на новата част на парк „Суха река”.

 

ІІ. Регламент за участие:

В конкурса могат да участват лица и групи ученици, младежи и граждани на възраст над 7 години.

Участниците сами си осигуряват материалите за изработка на украсата и избират обекта за украсата (от предложените им варианти).

Организаторите предоставят 10 обекта за украса – дървета, осветителни тела и перголи, намиращи се в новата част на парк „Суха река”.

Участниците предоставят на организатора информация за брой лица, участващи в групата, име и телефон за контакт.

 

Дните, определени за поставяне на украсата, са 26, 27 и 28 февруари.

 

Компетентно жури ще оцени най-оригиналните и най-добре изпълнени  украси.

На 1 март в 16.00 ч. в парк „Суха река” ще се проведе награждаването на най-добрите украси.

 

Важно! По време на своята работа участниците трябва да спазват действащите противоепидемични мерки,  да опазват зелените площи чисти, както и новопосадените в района растения.

 

Дирекция „Хуманитарни дейности” на ОбА Свиленград

Телефон за връзка: 0379 74315