Пътуваща изложба „125 години организирано тракийско движение в България” се открива на 27 октомври от 13.30 ч. в сградата на ОбА

Пътуваща изложба „125 години организирано тракийско движение в България” гостува в Свиленград. Включва 22 пана със снимки и документи по темата. Изложбата ще бъде открита на 27 октомври от 13.30 часа във фоайето на Общинска администрация - Свиленград.

Във връзка със Заповед №РД01-856/19.10.2021 г. на министъра на здравеопазването, в сила от 21.10.2021 г., събитието ще се проведе при спазване на т. 31 от Заповедта. Посетителите на мероприятието ще бъдат допуснати в сградата на Общинска администрация /ОбА/ Свиленград, ако са ваксинирани или преболедували COVID-19, удостоверено с валидни документи за ваксинация или за преболедуване по смисъла на Заповед №РД-01-733 от 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването, или представят отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в сградата на ОбА изследване по метода на полимеразно верижна реакция (PCR) или бърз антигенен тест за COVID-19 (до 48 часа преди влизане в сградата на ОбА), удостоверено чрез валиден документ съгласно Заповед №РД-01-733 от 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването.

https://www.livechatalternative.com/