Събитиен календар за м.януари

6.1.2022 11:00 Стария мост на р. Марица, села на общината Велик Богоявленски водосвет
13.1.2022     "Спомени за миналото на Свиленград" - виртуална изложба
14.1.2022 16:30 НЧ "Просвета 1870" "Ботева вечер" - творческа инициатива по повод годишнина от рождението на Христо Ботев
15.1.2022 14:00 Спортна площадка на ул. "Княз Борис I" Детски турнир по футбол за купа "Банго Васил"
21.1.2022   Села на общината Бабин ден
27.1.2022 18:30 НЧ "Просвета 1870" "Урок по български" - Постановка на Театъра на Българската армия
28.1.2022 17:00 Общинска библиотека Клуб на историка
31.1.2022 11:00 Общинска библиотека "Пантеон" - изложба по случай 140 г. от рождението на Теодор Траянов
       
Забележка:      
1.Във връзка със Заповед № РД01-973/26.11.2021 г. на министъра на здравеопазването, в сила от 01.12.2021 г. до 31.03.2022 г., информираме гражданите, че събитията ще се провеждат при спазване на т. 32 от Заповедта. Гражданите ще бъдат допуснати да участват в събития ако са ваксинирани или преболедували COVID-19, удостоверено с валидни документи за ваксинация или за преболедуване или изследване по смисъла на раздел II, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 от горецитираната заповед.
       
2.При промяна в обстоятелствата във връзка с въведените към конкретната дата противоепидемични мерки, е възможно някои от обявените събития да се отложат или да се проведат неприсъствено. За възникналите промени ще бъдат публикувани съобщения на електронната страница на Община Свиленград или фейсбук профила на Дирекция "Хуманитарни дейности".
https://www.livechatalternative.com/