Съобщения

Удължава се приемът на заявления за включване в заетост на безработни лица по проект „Укрепване на общинския капацитет в Община Свиленград”

  Община Свиленград съобщава, че във връзка с реализацията на Договор № BG05SFPR002-2.002-0091-C01 „Укрепване на общинския капацитет в Община Свиленград” по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 удължава приема на заявления за участие за включване във временна заетост (за срок от 1 година и 10 месеца) на 2 лица за следната длъжност: Социален…

Обява на Военно окръжие II степен – Хасково

О Б Я В А Военно окръжие II степен – Хасково информира, че със заповед на министъра на отбраната на Република България са обявени 250 /двеста и петдесет/ длъжности, определени за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български граждани С П И С Ъ К Наименование на вакантната…

Община Свиленград стартира прием на заявления за включване в заетост на безработни лица по проект „Укрепване на общинския капацитет в Община Свиленград”

  Община Свиленград съобщава, че във връзка с реализацията на Договор № BG05SFPR002-2.002-0091-C01 „Укрепване на общинския капацитет в Община Свиленград”, по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027, стартира прием на заявления за участие за включване във временна заетост (за срок от 1 година и 10 месеца) на 2 лица за следната…

Удължава се срокът за прием на документи за подбор на потребители за почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в община Свиленград и подбор и наемане на персонал за предоставяне на услугите по проект "Грижа в дома в община Свиленград"

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2021-2027 BG05SFPR002-2.001--0100-C01 „Грижа в дома в община Свиленград“ Община Свиленград удължава срока за набиране на заявления на желаещите да ползват комплексната здравно-социална услуга, която включва предоставяне на медицинска грижа и социални услуги по домовете по проект "Грижа в дома в община Свиленград"…

Местни данъци и такси могат да се заплащат и в платформата за електронни услуги egov.bg

Общинска администрация Свиленград уведомява гражданите, че могат да заплатят дължимите местни данъци и такси лесно и бързо в реално време без чакане на опашка. Чрез платформата за електронни услуги egov.bg https://egov.bg/wps/portal/egov/nachalo с няколко клика се предоставя възможност за автоматизирана проверка и заплащане на данъчни задължения към Община Свиленград. Заплащането на задълженията…

Заповед за организиране на дистанционно провеждане на публично обсъждане на проекта на Разчет за приходите и разходите на община Свиленград за 2023 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ЗАПОВЕД № 262 / 22.02.2023г. Във връзка със Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г., на…

Обява за прием на документи за подбор на потребители за почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в община Свиленград и подбор и наемане на персонал за предоставяне на услугите по проект "Грижа в дома в община Свиленград"

  ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2021-2027 BG05SFPR002-2.001--0100-C01 „Грижа в дома в община Свиленград“ Община Свиленград обявява стартиране на прием за набиране на заявления на желаещите да ползват комплексната здравно-социална услуга, която включва предоставяне на медицинска грижа и социални услуги по домовете по проект "Грижа в дома…

Община Свиленград и МКБППМН обявяват конкурс за най-добър графит, посветен на 22 април - Международен ден на Земята

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД И МКБППМН обявяват конкурс за най-добър графит на тема: „ДОСТАВКА НА ИЗКУСТВО”, посветен на 22 април - Международен ден на Земята В уникалното време, в което живеем, създаването на красота, пробуждането на творческата ни същност, дейностите на открито през пролетта, когато всичко се събужда за нов живот, са…

https://www.livechatalternative.com/