Сайтът е в процес на обновяване!

Съобщения

Кампания за почистване и извозване на растителни отпадъци от градини и дворове в Свиленград на 18 и 19 септември

    На 18 и 19 септември 2021 г. (събота и неделя), Общинска администрация - Свиленград  организира за жителите на града кампания за почистване и извозване на растителни отпадъци от градини и дворове. Подобни кампании ще се осъществят и през месец октомври 2021 г. Необходимо е гражданите да почистят дворовете…

Безплатни онлайн консултации с клиничен психолог и юрист за семейства, грижещи се за хора с деменция и Алцхаймер

Безплатни онлайн консултации с клиничен психолог и юрист за семейства, грижещи се за хора с деменция и Алцхаймер, предлага за жителите на община Свиленград Фондация „Състрадание Алцхаймер България” съвместно с Гражданско сдружение „Алцхаймер-България”. Консултациите включват информация за заболяванията - симптоми, превенция, фази, диагноза, лечение, грижи, законови разпоредби и др.  Община…

Обявление за конкурс за заемане на длъжността «ДИРЕКТОР» на Детска градина «Радост» гр. Свиленград

  О Б Я В Л Е Н И Е     ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД, на основание чл. 90, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ), във връзка с чл. 217, ал. 5 от Закона предучилищното и училищното образование (ЗПУО), чл. 91 от Кодекса на труда и Заповед № 1196/06.08.2021 г.…

Общината стартира процедура за изграждане на социални жилища, обявено е картотекиране на нуждаещите се

       Общинска администрация – Свиленград уведомява всички заинтересовани лица, че ще стартира процедура за изграждане на социални жилища чрез учредяване на право на строеж без търг или конкурс по реда на чл.49а от ЗОС, за които в момента се  изработват инвестиционни проекти за обект „Редовно застрояване на социални жилища…

Във връзка с въведените в страната противоепидемични мерки, свързани с предотвратяване на разпространението на COVID-19, със заповед на кмета на общината арх. Анастас Карчев се отменя провеждането на традиционния есенен панаир в Свиленград

      РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ЗАПОВЕД   №1300 / 25.08.2021   На основание чл. 44,ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с  чл.33, ал. 1 от Наредба за търговската дейност на територията на Община Свиленград, във връзка с въведените в страната противоепидемични мерки, свързани с предотвратяване на разпространението на…

Кампания за почистване и извозване на растителни отпадъци от градини и дворове в Свиленград на 28 и 29 август

  На 28 и 29 август 2021 г. (събота и неделя), Общинска администрация - Свиленград  организира за жителите на града кампания за почистване и извозване на растителни отпадъци от градини и дворове. Подобни кампании ще се осъществят и през месеците септември и октомври 2021 г. Необходимо е гражданите да почистят…

Съобщение относно поискана справка от КПКОНПИ

С писмо до кмета на общината Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество поиска предоставяне на информация под формата на справка, с която общината разполага. Днес представители на комисията получиха необходимите им данни и документи. КПКОНПИ не е извършвала акция в община Свиленград.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ На 11.08.2021 г. от 10:00 ч. в кв. " Изгрев", блок №2, ще се проведе официална церемония „Първа копка“ по проект „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Свиленград, кв. „Изгрев”.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ       На 11.08.2021 г. от 10:00 ч. в кв. " Изгрев", блок №2, ще се проведе официална церемония „Първа копка“ по проект „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Свиленград, кв. „Изгрев”. Община Свиленград е  бенефициент по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.003-0006-C01, който…