Сайтът е в процес на обновяване!

Съобщения

Общината стартира прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2021 година

КОМИСИЯ, назначена със Заповед №44/13.01.2020 г. на Кмета на Община Свиленград, в изпълнение на изискването на чл. 6 от Правилник за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми, приет с Решение №99/30.03.2016 г. на Общински съвет Свиленград, изменен и допълнен…

Започна плащането на местните данъци и такси за 2021 г.

       Дирекция “Местни данъци и такси и търговска дейност“ към Общинска администрация - Свиленград уведомява гражданите и юридическите лица, че започна плащането на местните данъци и такси за 2021 г. Данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и данък върху превозните средства се плащат на две равни вноски в…

Съобщение за дистанционно провеждане на публично обсъждане за поемане на общински дълг чрез осигуряване на мостово финансиране от фонд "Флаг" ЕАД за реализация на проект

   Община Свиленград обявява дистанционно провеждане на публично обсъждане за поемане на общински дълг чрез осигуряване на мостово финансиране от фонд "Флаг"ЕАД за реализация на проект "Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Свиленград, кв."Изгрев". На основание чл.21, ал.1, т.10  от ЗМСМА,  чл. 15 от Закона за общинския дълг,  Наредба…

Обявен е Проектосписък за настаняване в общинско жилище въз основа на определената към 31.12.2020г. поредност по групи и подгрупи в Община Свиленград.

            Община Свиленград  съобщава, че на основание чл.14 от Наредба за условията и реда  за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд,  е   изготвен   Проектосписък  за настаняване в общинско жилище  въз основа на определената към 31.12.2020г. поредност по групи и подгрупи в Община Свиленград.           Проектосписъкът ще бъде…

„Бурденис Компост” ЕООД гр. Свиленград произвежда и продава компост за органичен тор

„Бурденис Компост” ЕООД гр. Свиленград продава компост в насипно състояние. Могат да го закупят  всички желаещи да обогатят почвата в стопанствата и градините си – земеделски производители и фирми,  частни лица, за лични стопанства, зеленчукови и овощни градини, цветни градини и зелени площи  и др.  „Бурденис Компост” се намира в…

Съобщение за изготвен проект на план за действие на общинските концесии

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД  На основание чл.8, ал.10 от ЗОС във връзка с чл.40, ал.3, т.2 от ЗК   Съобщава, че е изготвен проект на план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2021г.), който е публикуван в раздел Общинска собственост - Обявления.  В 14-дневен срок от публикуване на проекта на…

Насрочен е търг за отдаване под наем на терени за поставяне на гаражи в Свиленград

Община Свиленград съобщава на всички заинтересовани лица, че във връзка с изтекли договори за отдаване под наем на терени за поставяне на гаражи на територията на град Свиленград, а именно:  ул.”Генерал Скобелев”, ул.”Одрин”, ул.”Граничар”, ул.”Христо Шишманов”, ул.”Родина №14”, ул.”Димитър Благоев №8”, ул.”Васил Левски”,  ул.”Парижка Комуна”, е насрочен търг на 10.02.2021…

Съобщение за провеждане на дистанционно публично обсъждане на проекта на бюджет на общината за 2021 г.

На  05.02.2021 г. Община Свиленград провежда дистанционно публично обсъждане на проекта на бюджет на Община Свиленград за 2021 г.   На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси  и Решение №395/22.01.2021 г. на Общински съвет Свиленград, публичното обсъждане на проекта за общински бюджет за 2021 г. се провежда дистанционно…

До 28 януари 2021 г. се удължава срокът за подаване на заявления за услугата "Топъл обяд"

Община Свиленград удължава срока за прием на заявления за услугата „Топъл обяд” до 28 януари 2021 г. Заявленията се подават в Центъра за административно и информационно обслужване в Общинска администрация - Свиленград, при кметовете и кметските наместници по населените места в общината. Потребителите на услугата трябва да принадлежат към следните…

Обявление за размера на годишния данък за таксиметров превоз

Общинска администрация Свиленград обявява, че годишният размер на дължимия от данъчно задължените лица данък върху таксиметров превоз на пътници за 2021 г. е 300 лв. съгласно чл.63, ал.1 от Наредба № 17 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Свиленград.