Сайтът е в процес на обновяване!

Съобщения

До 30 юни местните данъци и такси се заплащат с 5% отстъпка

Дирекция „Местни данъци и такси и търговска дейност” уведомява гражданите и фирмите, че 30 юни е последният срок за заплащане на първа вноска на данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и данък върху превозните средства. След този срок ще се начислява законова лихва. На предплатилите до 30 юни за…

Анкета за жителите на Свиленград и общината за разработване на Генерален план за организацията на движението на град Свиленград

Община Свиленград разработва Генерален план за организацията на движението на град Свиленград.  Целта е подобряване на условията за безопасност на движението и намаляване на ПТП и пътния травматизъм по уличната мрежа. Ще се анализира действащата в момента организация на движението, степента на обслужване на  движението при конкретната пътна обстановка, както…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ПРОТОКОЛНО ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Общински съвет Свиленград оповестява, че с Протоколно определние от 27.05.2020г. постановено по адм. дело №129/2020г. по описа на Административен съд - Хасково оставя без разглеждане протеста на прокурор в ОП - Хасково срещу текстове в Наредба №17 за определяне размера на местните данъци на територията на община Свиленград и прекратява…

Обява за прием на документи за подбор на потребители за "Почасови мобилни интегрирани здравно - социални услуги " в община Свиленград и подбор и наемане на персонал за предоставяне на услугите по проект "Патронажна грижа в Община Свиленград"

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020 BG05M9OP001-2.040--0068-C02 „Патронажна грижа в Община Свиленград Община Свиленград стартира обявяване на прием за набиране на заявления на желаещите да ползват комплексната здравно-социална услуга, която включва предоставяне на медицинска грижа и социални услуги по домовете по проект "Осигуряване на патронажна грижа за…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ПРОТОКОЛНО ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Общински съвет Свиленград оповестява, че с Протоколно определние от 20.05.2020г. постановено по адм. дело №159/2020г. по описа на Административен съд - Хасково оставя без разглеждане протеста на ОП - Хасково срещу текстове от Приложение №2 към Наредба №10 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на…

Съобщение на Териториално поделение НОИ – Хасково за преустановяване на ежемесечните посещения за обслужване на безработни лица

Териториално поделение НОИ – Хасково уведомява жителите на община Свиленград, че се преустановяват ежемесечните посещения на представител на ТП НОИ – Хасково за обслужване на безработни лица. Това се прави  във връзка с  промяната на разпоредбата на чл.54а, ал.3 от Кодекса за социално осигуряване, съгласно която паричното обезщетение за безработица…