Обяви и съобщения

Съобщение за демонстрационно гласуване с машина - удължаване на срока.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ-СВИЛЕНГРАД СЪОБЩАВА, че се удължава срока за пробното гласуване със специализирано устройство за машинно гласуване с инсталирана демо версия за предстоящите избори на 29 октомври 2023г., както следва: 24.10.2023г. във фоайето на ОбА-Свиленград, бул.“България“ №32  25.10.2023г. от 9.00 часа – с.Момково 25.10.2023г. от 13.30 часа- с.Капитан Андреево 26.10.2023г. от…

Съобщение за демонстрационно гласуване с машина.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ-СВИЛЕНГРАД СЪОБЩАВА, че във връзка  произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г. във фоайето на ОбА-Свиленград, бул.“България“ №32 е поставено специализирано устройство за машинно гласуване с инсталирана демо версия за предстоящите избори на 29 октомври 2023г. Всеки избирател, който желае да гласува пробно с…

СЪОБЩЕНИЕ за обучение на СИК

СЪОБЩЕНИЕ Общинска администрация-Свиленград уведомява членовете на СИК, че обучението на комисиите от ОИК ще се проведе в Голямата зала на общината /бул.“България“ №32/ съгласно  Решение №78-МИ от 11.10.2023г. на ОИК-Свиленград по следния график : -21.10.2023г. (събота) от 10,00 часа - СИК с номера от № 001 до № 010, както…

СЪОБЩЕНИЕ за избирателите с трайни увреждания във връзка с произвеждането на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г.

Със Заповед № 2140/16.10.2023г. на Заместник-кмета на община Свиленград /упълномощена със Заповед №1951/21.09.2023г. на Кмета на община Свиленград/, е образувана една подвижна секционна избирателна комисия /ПСИК/ на територията на община Свиленград.В тази връзка, в срок до 23.10.2023г. избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право…

Справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване

Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. за всички избиратели български граждани. Избирателите могат да проверят адреса на избирателната…

СЪОБЩЕНИЯ във връзка с произвеждането на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г.

1. До  14 октомври 2023 год. вкл./събота/ избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. Искането се прави писмено до кмета на общината, кметството или до кметския наместник и съдържа единния граждански номер на избирателя,…

https://www.livechatalternative.com/