Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво

Файлове:

АНАЛИЗ СВИЛЕНГРАД краен.pdf АНАЛИЗ СВИЛЕНГРАД краен.pdf

СЪОБЩЕНИЕ ПРОЕКТ НА АНАЛИЗ.doc СЪОБЩЕНИЕ ПРОЕКТ НА АНАЛИЗ.doc

https://www.livechatalternative.com/