Сайтът е в процес на обновяване!

Анкета за обратна връзка с гражданите и бизнеса относно административното обслужване

 

Общинска администрация-Свиленград е в подготовка за въвеждане на Общата рамка за оценка (Common Assessment Framework - CAF). Моделът CAF е инструмент за управление на качеството чрез самооценка и има за цел да бъде катализатор на процеса за цялостно подобряване на организацията.

В тази връзка е изготвена Анкетна карта за обратна връзка с гражданите и бизнеса относно административното обслужване. Анкетната карта е приложена към настоящото съобщение и може да бъде изтеглена и попълнена от всеки гражданин или представител на бизнеса.

Попълнената анкета се изпраща в електронен вариант на имейл [email protected] или на хартиен носител в Общинска администрация – Свиленград,  Център за информация и административно обслужване, бул. „България” 32.

 

Файлове:

Анкетна карта.docx Анкетна карта.docx