Анкета за жителите на Свиленград и общината за разработване на Генерален план за организацията на движението на град Свиленград

Община Свиленград разработва Генерален план за организацията на движението на град Свиленград.  Целта е подобряване на условията за безопасност на движението и намаляване на ПТП и пътния травматизъм по уличната мрежа. Ще се анализира действащата в момента организация на движението, степента на обслужване на  движението при конкретната пътна обстановка, както и ефективността на нейното приложение. Генералният план ще актуализира организацията и режимите на движението по улиците и организационно-техническите мероприятия.

В тази връзка е изготвена Анкета за жителите на Свиленград и общината, чрез която да се проучат мненията и предложенията на всички участници в движението и те да бъдат разгледани при изготвянето на Генералния план. Анкетата е приложена към съобщението. Можете да я изтеглите и попълните, след което да я изпратите на посочения електронен адрес или на място в сградата на общината. Срокът за изпращането й е до 1 юли 2020 г.

Файлове:

https://www.livechatalternative.com/