Авиохимическо третиране срещу комари по поречието на Марица ще се проведе в периода от 9 до 20 юли

В период от 09.07.2022 г. до 20.07.2022 г. от 05.30 до 10.00 часа ще се проведе третиране срещу комари с авиационна техника на земеделски имоти на територията на Община Свиленград, находящи се в непосредствена близост до река Марица и на отстояние от населените места 2 км.

Подлежащите на третиране терени са в местностите, както следва:

 гр.Свиленград:
- местност Канаклийска ува
- местност Орманя
- местност Пашекьовска ува
- местност Подбаяндър

 с.Кап.Андреево:
- местност Гюнлюка
- местност Биберлика

 с.Генералово:
- местност Левка дере
- местност Ченгене дере
- местност Тополите.

https://www.livechatalternative.com/