Сайтът е в процес на обновяване!

Съобщение-индекс инфлация

Община Свиленград  съобщава, че във връзка с отчетен 3.8 % размер на индекс на инфлация за периода януари-декември 2019г., всички действащи договори за наем, право на ползване, аренда на общински имоти и концесии, сключени с община Свиленград  ще се анексират, считано от 01.01.2020г.
 Всички наематели, които заплащат дължимите си наемни вноски по банков път, следва да извършат предварителна справка за размера на наемната си вноска на касата на ОбА- Свиленград или стая №311.
           Телефон за контакти: 0379 74 361, 0379 74 362, 0379 74 311