До 1 март се приемат творби за Националния поетичен конкурс "Жената - любима и майка"

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА 1870” ГР. СВИЛЕНГРАД

СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПИСАТЕЛИ

ОРГАНИЗИРАТ

ОСЕМНАДЕСЕТО ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС

"ЖЕНАТА – ЛЮБИМА И МАЙКА” СВИЛЕНГРАД, 2023

РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА:

1. Tема " Жената - любима и майка”

2. Условия за участие

2.1 В конкурса могат да участват творци, които не членуват в Съюза на българските писатели.

Участниците ще бъдат разпределени в две възрастови групи:

Първа група – от 12 до 18 години (ненавършени);

Втора група – над 18 години;

2.2 Всяко произведение да бъде придружено със следната задължителна информация: име на автора, възраст, пощенски адрес, телефон и e-mail за контакти, име на школа (училище, клуб), име на преподавател (ако при създаването на творбата са правени консултации с такъв).

2.3 Всеки автор може да участва с не повече от 3 поетични творби.

Организаторите си запазват правото да не допускат до участие в конкурса творби, които не отговарят на темата на конкурса или влизат в противоречие с общоприетите морални норми.

3. Изпращане на творбите за участие

Творбите за участие в конкурса се изпращат по куриер, по поща, на електронен адрес или на място, на адрес:

гр. Свиленград, 6500, обл. Хасково

бул. „България” 69А

Народно читалище „Просвета 1870” – за поетичния конкурс

e-mail: [email protected][email protected]

тел. 0379 713 71

Всяка творба трябва да е придружена с цялата задължителна информация. Творбите, предоставени на хартиен носител, е необходимо да бъдат копирани в 2 (два) екземпляра. До участие в конкурса няма да бъдат допускани творби, изпратени с неточна или непълна информация.

4. Срок за изпращане на творбите и обявяване на победителите

Творби за участие ще се приемат до 1 март 2023 год.

Победителите в конкурса ще бъдат обявени и наградени на 10 март 2023 г. от 15.00 часа на тържествена церемония, която ще се състои във винарска изба “Катаржина Естейт” с. Мезек, община Свиленград.


5. Избор на победителите и награда

Творбите ще бъдат оценявани от тричленно жури.

Най-добрите творби ще бъдат отличени с грамоти, а победителите ще получат и материални награди.

Класираният на първо място във втора възрастова група получава и специалната статуетка, символ на конкурса - „Утро” (автор Б. Бондиков).

Конкурсните творби не подлежат на връщане и организаторите си запазват правото да ги публикуват и репродуцират с цел популяризиране и презентиране на конкурса.

6. Съхранение на лични данни

Предоставените лични данни ще служат само за целите на конкурса в съгласие със Закона за защита на личните данни и няма да бъдат предоставяни на трети страни. Личните данни ще послужат за идентифициране на победителите в конкурса и съответното им награждаване.

Собственикът на творбата дава съгласието си Община Свиленград да използва неговото/нейното име в публичните съобщения, свързани с конкурса.

7. Приемане на правилата на конкурса

С изпращане на творба за участие в конкурса, участниците автоматично декларират, че са запознати с условията на конкурса и че ги приемат.

Организаторите си запазват правото на документиране, излъчване и тиражиране на конкурса, както и правото на промени в регламента.

8. Други

Всички въпроси и казуси, които не са предвидени в настоящия регламент, подлежат на конкретно решение от страна на журито.

https://www.livechatalternative.com/