Сайтът е в процес на обновяване!

До 28 януари 2021 г. се удължава срокът за подаване на заявления за услугата "Топъл обяд"

Община Свиленград удължава срока за прием на заявления за услугата „Топъл обяд” до 28 януари 2021 г. Заявленията се подават в Центъра за административно и информационно обслужване в Общинска администрация - Свиленград, при кметовете и кметските наместници по населените места в общината.

Потребителите на услугата трябва да принадлежат към следните целеви групи:

  • Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност - хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.
  • Лица, поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.
  • Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Заявления и сигнали на граждани за нуждаещи се хора могат да се подават на отворена телефонна линия на община Свиленград – 080011379 и на тел: 0379 74365; 0379 71905.

Необходимите документи са приложени  за изтегляне.

Файлове:

prilozhenie-20-1.docx prilozhenie-20-1.docx

Прил_ 2 Заявление-декларация COVID 19.doc Прил_ 2 Заявление-декларация COVID 19.doc