До 29 декември се удължава срокът за прием на документи за отпускане на стипендии на студенти по медицина

 

Община Свиленград удължава до 29 декември 2023 г. срока за прием на документи за отпускане на стипендии на студенти от общината, обучаващи се в професионални направления „Медицина” и „Здравни грижи”.

Кандидатите подават до Кмета на община Свиленград заявление-декларация по утвърден образец (Приложение №2 към Правилника - прикачен файл към обявата) до 29 декември, придружено със следните документи:

1. Уверение от висшето училище, от което е видно, че студентът се е записал в определената в чл. 4, т. 2 специалност;

2. Документ от висше учебно заведение, удостоверяващ успеха от предходната учебна година на студента или копие от дипломата за средно образование – за студенти първи курс;

3. Мотивационно писмо, изразяващо академичните цели и/или постижения на кандидатите и показващо ангажираност и мотивация за учене.

Заявленията-декларации заедно с придружаващите ги документи се депозират в „Център за административно и информационно обслужване“ в община Свиленград на адрес: гр. Свиленград, бул. „България” №32, всеки работен ден от 8:00 часа до 17:30 часа.

Линк към правилника: https://www.svilengrad.bg/bg/pravilnitsi/pravilnik-za-usloviyata-i-reda-za-otpuskane-na-stipendii-na-studenti-ot-obshtina-svilengrad-obuchavashti-se-v-profesionalni-napravleniya-meditsina-i-zdravni-grizhi-priet-s-reshenie-1429/270923g-na-obs-svilengrad

Файлове:

Приложение №2_Заявление-декларация.docx Приложение №2_Заявление-декларация.docx

https://www.livechatalternative.com/