Сайтът е в процес на обновяване!

До 29 май 2020 г. се удължава срокът за набиране на проектни предложения по Правилника на общински фонд за подкрепа на местни инициативи и по Правилника за финансово подпомагане на младежки дейности

Община Свиленград удължава  срока на обявените процедури за набиране на проектни предложения

по Правилника за организацията, дейността и управлението на общински фонд за подкрепа на местни инициативи в Община Свиленград

и

по Правилника за условията и реда за финансово подпомагане на младежки дейности в Община Свиленград.

Новият срок за подаване на проектните предложения е 29.05.2020 година.