До 30 юни 2022 г. е срокът за плащане на първа вноска на данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и данък върху превозните средства

Дирекция “Местни данъци и такси и търговска дейност“ към Общинска администрация Свиленград напомня на юридически лица и граждани, че 30 юни 2022 г. /четвъртък/ е последният срок за плащане на първа вноска за данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци, данък върху превозните средства. След тази дата се начислява законова лихва.

Задълженията могат да се платят на каса в Общинска администрация Свиленград, пощенските станции на БП ЕАД, каси на Изипей АД, мобилно приложение Айкарт, офиси на Пощенска банка или с банков превод.

https://www.livechatalternative.com/