Сайтът е в процес на обновяване!

До 30 юни местните данъци и такси се заплащат с 5% отстъпка

Дирекция „Местни данъци и такси и търговска дейност” уведомява гражданите и фирмите, че 30 юни е последният срок за заплащане на първа вноска на данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и данък върху превозните средства. След този срок ще се начислява законова лихва.

На предплатилите до 30 юни за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.