ДО 31 ЯНУАРИ Е СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ГОДИШНА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОБЛАГАНЕ С ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК

 

Дирекция “Местни данъци и такси и търговска дейност“ към Общинска администрация - Свиленград напомня, че съгласно чл.61р, ал.5 от Закона за местните данъци и такси лицата (физически и юридически), предлагащи нощувки, подават декларация по образец до 31 януари 2024 г. за облагане с туристически данък за предходната 2023 г.

https://www.livechatalternative.com/