Сайтът е в процес на обновяване!

Доклад и протокол на Комисия за изготвяне на предложения за избор на съдебни заседатели към Районен съд – Свиленград с мандат 2020 – 2024 г.

Файлове:

Протокол на комисията за изготвяне на предложения за избор на съдебни заседатели Протокол на комисията за изготвяне на предложения за избор на съдебни заседатели

Доклад на комисията за изготвяне на предложения за избор на съдебни заседатели Доклад на комисията за изготвяне на предложения за избор на съдебни заседатели