График по улици за обслужване на кофите за битови отпадъци в сряда - 3 януари

Община Свиленград уведомява жителите, че във връзка с празничните дни зелените кофи за битови отпадъци с вместимост 240 литра ще бъдат обслужени на 03.01.2024 г. / СРЯДА/. Необходимо е те да бъдат извадени пред домовете и имотите. 

Графикът се отнася за следните улици: 

ул. ”Крайречна”, ул. ”Генерал Струков”, ул. ”Еделвайс”, ул. ”Марица”, ул. ”Шейново”, ул. ”Антим”, ул. ”Боримечка”, ул. ”Цар Симеон Велики”, ул. ”Хаджи Димитър”, ул. ”Свила”, ул. ”Пролет”, ул. ”Тодор Кирков”, ул. ”Пенчо Славейков”, ул. ”Индже войвода”, ул. ”Любен Каравелов”, ул. ”Димчо Дебелянов”, ул. ”13-ти октомври”, ул. ”Христо Смирненски”, ул. ”Райко Даскалов”, ул. ”Захари Зограф”, ул. ”Велики Преслав”, ул. ”Деде Агач”, ул. ”Трети март”, ул. ”Комуна”, ул. ”Стара планина”, ул. ”Кирил Методий”, ул. ”Божур”, ул. ”Шипка”, ул. ”Странджа”, ул. ”Неофит Рилски”, ул. ”Пею Яворов”,ул.”Околчица”,ул.”Стефан Караджа”,ул.”Петър Стоев”,ул.”Иван Вазов”,ул.”Стефан Стамболов”,ул.”Александър Стамболийски”, ул. ”Искър”, ул. ”Македония”, ул. ”Максим Горки”, ул.”Ал. Константинов”, ул. ”Кл. Охридски”, бул. ”България” от ул. ”Христо Ботев” до ул. ”Одрин”, ул. ”Самарско знаме”, ул. ”Васил Левски”, ул. ”Цанко Церковски”, ул. ”Бузлуджа”, ул. ”Яна Войвода”, ул. ”Георги Бенковски”, ул. ”Свобода”, ул. ”Чавдар”, ул. Княз Борис”, ул. ”Христо Ботев”, ул. ”Граничар”, ул.”И. Макариополски”, ул. ”Христо Шишманов”, ул. ”Йордан Йовков”, ул. ”Преображенско въстание”, ул. ”Захари Стоянов, ул. ”Христо Топракчиев”, Еко Строй, Ставрев.

https://www.livechatalternative.com/