Сайтът е в процес на обновяване!

Обявен е Проектосписък за настаняване в общинско жилище въз основа на определената към 31.12.2020г. поредност по групи и подгрупи в Община Свиленград.

 

 

        Община Свиленград  съобщава, че на основание чл.14 от Наредба за условията и реда  за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд,  е   изготвен   Проектосписък  за настаняване в общинско жилище  въз основа на определената към 31.12.2020г. поредност по групи и подгрупи в Община Свиленград.

          Проектосписъкът ще бъде изложен на информационното  табло  в общината на 10.02.2021г. В 14–дневен срок от обявяването гражданите могат да правят възражения пред комисията за картотекиране.