Сайтът е в процес на обновяване!

Кампания за почистване и извозване на растителни отпадъци от градини и дворове в Свиленград на 18 и 19 септември

 

 

На 18 и 19 септември 2021 г. (събота и неделя), Общинска администрация - Свиленград  организира за жителите на града кампания за почистване и извозване на растителни отпадъци от градини и дворове. Подобни кампании ще се осъществят и през месец октомври 2021 г.

Необходимо е гражданите да почистят дворовете и  районите около домовете си  от растителни отпадъци - треви, клони, цветя, слама, прясно окосена трева, изсушена трева и листа, дървени вейки и отпадъци от зеленчукопроизводството.

С цел по-качествено почистване при изхвърлянето на растителните отпадъци е необходимо те да бъдат навързани на снопчета и оставени до съда за битови отпадъци  или пред имота, откъдето ще бъдат  извозени на 20.09.2021 г. с коли, организирани от общината.

Организираното почистване на тези дати не касае изхвърляне на друг вид отпадъци.

Хората, които желаят да си закупят готов компост, могат да се обърнат към „Бурденис Компост” ЕООД гр. Свиленград, където се предлага компост в насипно състояние, сертифициран от акредитирана лаборатория. Могат да го закупят  всички желаещи да обогатят почвата в стопанствата и градините си – земеделски производители и фирми,  частни лица, за лични стопанства, зеленчукови и овощни градини, цветни градини и зелени площи  и др.

 „Бурденис Компост” се намира в местност Деветте чуки, вляво след  разклона за село Сива река. За контакти и повече информация: тел. 0886000734.