Сайтът е в процес на обновяване!

Класиране на кандидатите в конкурс за длъжността ДИРЕКТОР на Детска градина "Радост", гр. Свиленград

                                                                         

СПИСЪК

по чл. 95 от Кодекса на труда

На основание чл. 95 от Кодекса на труда и Решение на Комисия, назначена със Заповед № 1813/04.11.2021 г. на Кмета на Община Свиленград от Протокол от 12.11.2021 год. за класиране на кандидати за длъжността ДИРЕКТОР на Детска градина „Радост”, гр. Свиленград, община Свиленград,

се изготви списък на класираните кандидати:

Класиране:

За длъжността ДИРЕКТОР на Детска градина „Радост”, гр. Свиленград, община Свиленград

Първо място - ТОДОРКА ЧАНКОВА ХЪРСЕВА

Второ място – БЛАГОВЕСТА ИВАНОВА КРЪСТЕВА – ДИМИТРОВА.

 

МАРИЯ КОСТАДИНОВА (п)

Председател на комисията

по провеждане на конкурса

Файлове:

Списък с класирани.pdf Списък с класирани.pdf