Сайтът е в процес на обновяване!

На 01.04.2021 г. от 11.00 ч. ще се проведе тестване на Локални системи за оповестяване (ЛСО) на язовир Келанджика в село Генералово с включване на сиренни акустични сигнали и гласови съобщения за техническа проверка

Съобщение на Министерство на вътрешните работи

Дирекция „Комуникационни и информационни системи“

На 01.04.2021 г.  от 11.00 часа ще се проведе тестване на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване (НСРПО) на населението в изпълнение на чл. 37, ал. 1, ал.2 и ал.5 от Наредбата за реда и условията за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и на населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност. НСРПО се тества два пъти годишно – в първия работен ден на месец април и на месец октомври в 11.00 часа чрез задействане на акустичните сигнали по чл.18 и 19.

В тренировката на 01.04.2021 г. са включени различни градове от цялата страна. В района на община Свиленград  са включени интегрираните към НСРПО Локални системи за оповестяване (ЛСО) на язовир Келанджика в село Генералово за тестване на интеграцията, резервираността и функционалността при реално задействане.

Във връзка с провеждането на тренировката на 01.04.2021 г. от 11.00 часа се уведомяват населението и работещите в близката зона до ЛСО на яз. Келанджика в с. Генералово за предстоящите тестове, включващи излъчване от сиренните системи на акустични сигнали и гласови съобщения за техническа проверка, с цел недопускане на паника сред населението.