Сайтът е в процес на обновяване!

Насрочен е публичен търг за отдаване под наем на терени за поставяне на гаражи

Община Свиленград уведомява всички заинтересовани лица, че със Заповед №1069 от 09.07.2021г. на Кмета на Община Свиленград е насрочен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от имоти - общинска собственост, представляващи терени за поставяне на гаражи, находящи се на територията на гр. Свиленград, включващи кв. ”Простор”,  кв. „Изгрев”, ул. „Граничар”, ул. „Одрин”, ул.”Страшимир Дочков”№18,  ул.”Христо Шишманов”, ул.”Генерал Скобелев”.

            Търгът ще се проведе на 27.07.2021г. от 10:30 часа в голямата  зала, находяща се на I /първи/ етаж в сградата на Общинска администрация - Свиленград, и повторен търг на 10.08.2021г. на същото място и в същия час.

           Документи за участие се приемат на гише “Търгове и конкурси”, находящо се във фоайето на I /първи/ етаж в сградата на ОбА – Свиленград, до 16:00 часа на деня, предхождащ датата на търга.