Нови изисквания при осъществяване на бюджетните плащания в сила от 01.10.2023 г., приложени образци на документите

 

С указание на Министерство на финансите се регламентират образците на „Платежно нареждане за плащане от/ към бюджета“ и на „Вносна бележка /платежно нареждане за наличен паричен превод/за плащане към бюджета.

Една от основните промени в платежните документи от/към бюджета, касаещи плащането на местни данъци и такси, е свързана с опционалното попълване на поле „Код за вид плащане“.

За улеснение на гражданите и фирмите прилагаме образци на „Платежно нареждане за плащане от/ към бюджета“ и на „Вносна бележка /платежно нареждане за наличен паричен превод/за плащане към бюджета и наименование на кодовете за вид плащане на местни данъци и такси.

Файлове:

платежно нареждане за плащане от към бюджета.pdf платежно нареждане за плащане от към бюджета.pdf

кодове за вид плащане.pdf кодове за вид плащане.pdf

вносна бележка.pdf вносна бележка.pdf

https://www.livechatalternative.com/