ОбА - Свиленград обявява свободно работно място за младши експерт „Проекти и програми”

Общинска администрация - Свиленград обявява свободно работно място за:

Длъжността Младши експерт „Проекти и програми” в Дирекция „Местно икономическо развитие, проекти и програми”

Минимални изисквания за длъжността:

Образование: Висше- бакалавър

Владеене на английски език или друг чужд език е предимство

Кратко описание на длъжността:

Събиране на информация за външно финансиране на дейностите в общината. Разработване на проектни предложения за външно финансиране- от ЕС, Националния бюджет и други международни донори. Разработване на програмни и стратегически документи на община Свиленград.

Необходими документи:

Заявление в свободен текст, в което да са посочени електронната поща и/или телефон за връзка;

Автобиография-CV;

Диплома за завършено образование;

Други- по преценка на кандидатите.

Срок и място за представяне на документите:

До 17.30 ч. на 22.01.2024 год. в Центърa за административно обслужване в сградата на Общинска администрация- Свиленград или на електронната поща на адрес:[email protected]

Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.

За допълнителна информация:

тел: 0379 74303 Цветелина Андреева- Н-к отдел „ЧРАИО”

https://www.livechatalternative.com/