Обществено обсъждане на Анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно-социални услуги и Предложение за Национална карта на социалните услуги

Уважаеми дами и господа,

В съответствие с изискванията на Наредба за планиране на социалните услуги, Агенция социално подпомагане извърши Анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно- социални услуги, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и разработи предложение за Националната карта на социалните услуги.

В тази връзка и съгласно чл. 48, ал.2 от Наредба за планиране на социалните услуги , предоставяме на Вашето внимание за обсъждане Анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно- социални услуги, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет (Анализа) и предложение за Националната карта на социалните услуги (Картата). Коментари и становища по Анализа и Картата се приемат в 30-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение на електронна поща [email protected]

Файлове:

АНАЛИЗА_НА_НАЦИОНАЛНО_НИВО.docx АНАЛИЗА_НА_НАЦИОНАЛНО_НИВО.docx

ПРЕДЛОЖЕНИЕ_ЗА_НАЦИОНАЛНА_КАРТА_НА_СОЦИАЛНИТЕ_УСЛУГИ.xlsx ПРЕДЛОЖЕНИЕ_ЗА_НАЦИОНАЛНА_КАРТА_НА_СОЦИАЛНИТЕ_УСЛУГИ.xlsx

https://www.livechatalternative.com/