ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ (КИТИ) В СВИЛЕНГРАД

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ (КИТИ) В ГРАД СВИЛЕНГРАД №BG16FFPR003-2.001-0152 „ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА НЕРАВЕНСТВАТА В ЮЦР В ПЕРИФЕРНИ ОБЩИНИ ПО НАПРАВЛЕНИЕ ХАСКОВО-ХАРМАНЛИ-СВИЛЕНГРАД ЗА ПРЕХОД КЪМ ВЪГЛЕРОДНО НЕУТРАЛНИ, КЛИМАТИЧНО УСТОЙЧИВИ И СОЦИАЛНО ПРИОБЩАВАЩИ ГРАДОВЕ“

 

Публични консултации с широката общественост на община Свиленград за преминалата административно съответствие и допустимост Концепция за интегрирано териториално развитие (КИТИ) №BG16FFPR003-2.001-0152 „Преодоляване на неравенствата в ЮЦР в периферни общини по направление Хасково-Харманли-Свиленград за преход към въглеродно неутрални, климатично устойчиви и социално приобщаващи градове“,  ще се проведе в голямата зала в община Свиленград, бул. „България“ 32, гр. Свиленград на 13 март 2024 година, (сряда) от 13:30 ч.

Концепцията включва интегриран комплекс от дейности, насочени към разрешаване на проблеми и оползотворяване на потенциалите за развитие в Южен Централен Регион (ЮЦР), в частност общините Хасково, Харманли, Маджарово, Симеоновград и Свиленград за постигане на синергичен ефект върху целевата територия и населението. Тя предвижда изпълнението на 42 дейности.

                Линк към презентация и анкета на (КИТИ) № BG16FFPR003-2.001-0152 „Преодоляване на неравенствата в ЮЦР в периферни общини по направление Хасково-Харманли-Свиленград за преход към въглеродно неутрални, климатично устойчиви и социално приобщаващи градове“

Презентация: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02qPF7W2MVRjmdTRc1At2rK7aYeXutHLfcRNCYUnuHof75ysh2NfYKDi3Kxx4BJ1aLl&id=100064420671880

Анкета:https://docs.google.com/forms/d/13W96QUZC3UZYSdMCwLl6-U6AVChnYdmYCyO3B6paMi4/edit

Всяко заинтересовано лице или страна, може да направи препоръки или възражения, по отношение на предложената концепция като попълни анкетата или като ги изпрати на електронната поща на ОИЦ-Хасково: [email protected]

При необходимост от допълнителна информация можете да се свързвате с експерти от  ОИЦ – Хасково като част от Звеното за публични консултации към Регионалния съвет за развитие (РСР) на Южен централен регион (ЮЦР) на телефон: 038/622263.

 

https://www.livechatalternative.com/